آگهي استخدام

شركت كيميا طب تجهيز باران نمايندگي شركت جيبو براي تكميل كادر پرسنلي خود در زمينه كارشناس نصب( رشته الكترونيك)

كارشناس فروش( شيمي)

ترخيص كار( بازرگاني)

در نظر دارد نيرو متخصص استخدام نمايد، متقاضيان محترم خواهشمند است رزومه خود را به ایمیل زير ارسال فرماييد.

باتشكر

kimyatajhizbaran@gmail.com