تماس با ما

 

کیمیا تجهیز باران

تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی و پزشکی

نمایندگی شرکت جیبو

tel:  ۰۲۱-۲۱۵۵۴۳۷۳۵۹

fax :021-2155437358

۰۹۱۲۸۵۷۵۳۸۷

۰۹۱۲۶۰۱۶۷۰۹