سرویس و خدمات ما

تامین تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و صنعتی

گارانتی و خدمات پس از فروش

مشاوره و آموزش در تجهیز آزمایشگاههای پزشکی و صنعتی