دستگاه تست سختی راکول Rockwell hardness

مناسب برای تعیین سختی راکول فلزات آهنی و غیر آهنی و مواد غیر فلزی است. این دستگاه به طور گسترده ای در سختی راکول تست برای عملیات حرارتی مواد استفاده می شود.

 

Standard accessories

Large flat anvil: ۱ pc.

Small flat anvil: ۱ pc.

V-notch anvil: ۱ pc.

Diamond cone penetrator: ۱ pc.

۱/۱۶″ steel ball penetrator: ۱ pc.

Rockwell standardized block: ۳ pcs.

Parameters

Main specifications

Rockwell Scales:  HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK

Initial Testing Force:  ۱۰Kg(98.07N)

All Testing Force:  ۶۰Kg (۵۸۸N), ۱۰۰Kg (۹۸۰N), ۱۵۰Kg (۱۴۷۱N)

Indication of Hardness Value:  Dial

The maximum height of sample allowed:  ۱۷۰ mm

The distance between pressure head center and wall: ۱۳۵ mm

Hardness Resolution: ۰٫۵HR

Dimension: ۵۲۰X240X700MM

Weight: about ۸۰ Kg

 

سختی یکی از مشخصه های مواد است نه یک خاصیت بنیادی فیزیکی، که به صورت مقاومت یک ماده در مقابل تغییر شکل دائمی یا پلاستیک تعریف می گردد. سختی یک ترم نسبی می باشد و معمولا برای مقایسه گرید های مختلف یک نوع پلاستیک به کار می رود. تست سختی انواع مختلفی دارد. این دستگاه سختی نمونه های پلاستیکی را به عنوان مقاومت در مقابل فرورفتگی زیر بار می سنجد.

این مقیاس برای پلاستیک های بسیار سخت، فلزات و سرامیک ها مناسب است.

روش Rockwell عمق نفوذ پایدار ایجاد شده توسط یک نیرو/بار که بر روی نفوذ کننده اعمال شده را اندازه می گیرد. ابتدا یک نیروی اولیه ۱۰ کیلو گرم ( preload یا minor load) با استفاده از نفوذ کننده به نمونه وارد می شود که سبب نفوذ اولیه شده و نفوذ کننده در مکان نگه داشته شده و صفحه نمایش بر روی عدد صفر تنظیم می شود. سپس، بار اضافی که major load نامیده می شود برای رسیدن به تمام بار مورد نیاز آزمون اعمال می شود. این نیرو برای مدت زمان از پیش تعیین شده(dwell time) نگه داشته می شود تا اجازه بازگشت الاستیک وجود داشته باشد. سپس این بار رها شده در حالیکه minor load هنوز وجود دارد. این آزمون تفاوت عمق ایجاد شده با دو نیرو را اندازه گیری می کند. با استفاده از جدول تبدیل سختی استاندارد، مقدار سختی Rockwell برای نیروی اعمال شده، قطر نفوذ کننده و عمق نفوذ اندازه گیری می شود.

سختی یک عدد بدون بعد است و عدد بیش تر در هر مقیاس به معنی ماده سخت تر می باشد.

نفوذ کننده های متفاوتی الماس مخروطی با نوک گرد برای فلزات سخت تر تا نفوذ کننده های کروی با محدوده قطر از ۱/۱۶ تا ۱/۲ اینچ برای مواد نرم تر ممکن است استفاده شود. نوع نفوذ کننده و میزان بار مقیاس سختی را تعیین می کند.(C, B, A ,…)