دیجیتال دستگاه عیب یاب و ضخامت سنج اولتراسونیک

در آزمایش فراصوتی یا اولتراسونيک از موج با فرکانس فراتر از آستانه شنوایی انسان استفاده ميشود
در این تست دستگاه با انتشار موج آلتراسونيک به درون قطعه مورد تست و مشاهده و تحليل موج برگشتی
.ميتوان به وجود عيب و عيوب در قطعه پی برد
در دستگاه تست و عيب یابی به روش التراسونيک انرژی الکتریکی توسط وسيله ای به نام ترنسدیوسر
از یک ماده(Probe)یا پراب به انرژی صوتی یا همان موج آلتراسونيک تبدیل ميشود.پراب(Transducer)
پيزوالکتریک ساخته شده است ، که قادر است انرژی الکتریکی را به امواج صوتی یا آلتراسونيک تبدیل کند
.و همچنين بابرخورد موج آلتراسونيک به پراب انرژی الکتریکی ایجاد خواهد شد
کاربرد :روش هاي فراصوتي کاربرد بسيار گسترده اي در تعيين نقص هاي دروني مواد به روش غير مخرب دارند
.با وجود اين از آنها مي توان براي تعيين ترک هاي زير سطحي نيز استفاده کرد
آزمون هاي فراصوتي ،افزون بر بازرسي فنی قطعات تكميل شده ،براي بازرسي کنترل کيفيت مراحل مختلف توليد
قطعاتي همچون قطعات نورد شده نيز به کار مي روند.معمولاٌ از اين روش ها براي بازرسي قطعات و مجموعه هاي
در حين کار نيز استفاده مي شود.از تجهيزات تست های غير مخرب مبتنی بر امواج اولتراسونيک ميتوان به
.دستگاه های عيب یاب اولتراسونيک و ضخامت سنج اولتراسونيک اشاره کرد
دستگاه عيب یاب اولتراسونيک جهت تشخيص عيوب زیر سطحی و داخلی مواد کاربرد دارد و دستگاه ضخامت سنج
.آلتراسونيک نيز جهت ضخامت سنجی مواد و پيدا کردن پيتهای ناشی از خوردگی در لوله ها کاربرد بسيار دارد

عیب یاب دیجیتال التراسونیک مدلSUB100 قابل حمل دیجیتال التراسونیک .  اندازه گیری طیف فرکانس کار و انتقال پالس پارامتر آن اجراهای دیگر مشابه SUB140 است.

 

Parameters 

Range: (0 ~ 6000) mm

Bandwidth: (0.2 ~ 15) MHz
Material Velocity: (1000 ~ 9999) m / s
Dynamic Range: ≥ ۳۲dB
Vertical linear error: ≤ ۳%
Horizontal linear error: ≤ ۰٫۲%
Resolution:> 40dB (5P14)
Sensitivity Leavings: 60dB (flat-bottomed deep hole 200mm 2)
Rejection: (0 to 80)% Linear
Noise level: ≤ ۱۰%
Power supply: DC 9V; lithium batteries work for 4 to 8 hours or more
Ambient temperature: (-20 ~ 50) ℃
Relative Humidity: (20 ~ 95)% RH