کیمیا تجهیز باران (تجهیزات آزمایشگاهی صنایع فلزی و معدنی و ریخته گری و متالوژی) نمایندگی انحصاری جیبو، در نمایشگاه بین المللی ایران متافو سالن۹ غرفه H09 میزبان و همراه شما صنعتگران و مدیران و کارآفرینان می باشد

۱۳-۱۶ آذرماه محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران