نوشته هایی با برچسب عیب یاب التراسونیک

دیجیتال دستگاه عیب یاب و ضخامت سنج اولتراسونیک

دیجیتال دستگاه عیب یاب و ضخامت سنج اولتراسونیک

در آزمایش فراصوتی یا اولتراسونيک از موج با فرکانس فراتر از آستانه شنوایی انسان استفاده ميشود در این تست دستگاه با انتشار موج آلتراسونيک به درون قطعه مورد تست و مشاهده و تحليل موج برگشتی .ميتوان به وجود عيب و عيوب در قطعه پی برد در دستگاه تست و عيب

نمایش بیشتر
قالب وردپرس